جوانی در سیاست فقط یک کلمه است (مطالعع مناسبات سیاستمداران پیر و جوان از مشروطه تا دهه چهل شمسی)

گروه مولفان:
حمیدرضا جلایی پور (نویسنده) | شیرین کریمی (نویسنده)

ناشر:
کویر

درباره کتاب:
جوانی در سیاست فقط یک کلمه است (مطالعع مناسبات سیاستمداران پیر و جوان از مشروطه تا دهه چهل شمسی) عنوان کتابی است از حمیدرضا جلایی پور که در 160 صفحه و توسط انتشارات کویر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا جلایی پور، کتاب‌های جامعه شناسی ایران(علم)، نظریه های متاخر جامعه شناسی(نشر نی)، جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی(طرح نو)، اصلاحات در برابر اصلاحات(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.