هانری کربن (رد پای گمشدۀ تفکر اشراقی ایرانشهری)

مولف:
علیرضا ساعتی (نویسنده)

ناشر:
پرسش

درباره کتاب:
هانری کربن (رد پای گمشدۀ تفکر اشراقی ایرانشهری) عنوان کتابی است از علیرضا ساعتی که در 152 صفحه و توسط انتشارات پرسش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام شناسان فرانسوی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.