نهادهای مالی

گروه مولفان:
حسین تک روستا (نویسنده) | سعیده باباجانی محمدی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
نهادهای مالی عنوان کتابی است از سعیده باباجانی محمدی که در 367 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان های مالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعیده باباجانی محمدی، کتاب‌های مدیریت مالی (2)(دانشگاه امام رضا (ع))، مدیریت مالی 1(دانشگاه امام رضا (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.