پارادایم جدید

گروه مولفان:
آلن تورن (نویسنده) | سلمان صادقی زاده (مترجم) | احمد نقیب زاده (مقدمه نویس)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
پارادایم جدید عنوان کتابی است از آلن تورن با ترجمه‌ی سلمان صادقی زاده که در 336 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فراتجدد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آلن تورن، کتاب‌های فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم(نشر نی)، فرهنگ نامه ی اندیشه ی اجتماعی مدرن(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان