از مولکول تا استعاره (نظریه ی نورونی زبان)

گروه مولفان:
جروم ا. فلدمن (نویسنده) | جهانشاه میرزا بیگی (مترجم)

ناشر:
آگاه

درباره کتاب:
از مولکول تا استعاره (نظریه ی نورونی زبان) عنوان کتابی است از جروم ا. فلدمن با ترجمه‌ی جهانشاه میرزا بیگی که در 455 صفحه و توسط انتشارات آگاه در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از From molecule to metaphor: a neural theory of language، c2006. موضوع اصلی این کتاب زیست شناسی اعصاب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.