تکامل چیست؟

گروه مولفان:
ارنست مایر (نویسنده) | سلامت رنجبر (مترجم)

ناشر:
سپهر خرد

درباره کتاب:
تکامل چیست؟ عنوان کتابی است از ارنست مایر با ترجمه‌ی سلامت رنجبر که در 480 صفحه و توسط انتشارات سپهر خرد در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Das ist evolution. موضوع اصلی این کتاب تکامل انواع است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ارنست مایر، کتاب‌های مبانی سیستماتیک جانوری(دانشگاه فردوسی مشهد)، جمعیت ها، گونه ها و تکامل(واژگان خرد)، چیستی تکامل(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان