نماز

مولف:
محمد صادق حائری شیرازی (نویسنده)

ناشر:
معارف

درباره کتاب:
نماز عنوان کتابی است از محمد صادق حائری شیرازی که در 128 صفحه و توسط انتشارات معارف در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نماز است. از محمد صادق حائری شیرازی، کتاب آیینه تمام نما(دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان
موضوعات کتاب
نماز
Salat