معماری صنعتی ساختمان (ویژه طراحان، مهندسان و دانشجویان معماری و عمران)

مولف:
محسن وفامهر (نویسنده)

ناشر:
کتاب فکر نو

درباره کتاب:
معماری صنعتی ساختمان (ویژه طراحان، مهندسان و دانشجویان معماری و عمران) عنوان کتابی است از محسن وفامهر که در 232 صفحه و توسط انتشارات کتاب فکر نو در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی صنعتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن وفامهر، کتاب‌های سیری در اندیشه های تکنولوژی معماری(دانشگاه امام رضا (ع))، مصالح نوین و روش های پیشرفته ساخت ...(کتاب فکر نو)، نگارش سناریو و تفکر خلاق معماری برای طراحی موزه ملی علوم و تکنولوژی(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، پرواز خیال و نقش سناریو در طراحی معماری(دانشگاه امام رضا (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.