الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

گروه مولفان:
سیدعلیرضا مهدوی اردستانی (مترجم) | علی مجدزاده کوهبنانی (مترجم) | مهران طریحی (مترجم)

ناشر:
حک

درباره کتاب:
الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات عنوان کتابی است با ترجمه مهران طریحی که توسط انتشارات حک در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از ISO/ IEC 27001: 2013: Information technology -- Security techniques--Information security management systems. موضوع اصلی این کتاب شبکه های کامپیوتری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.