ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (با ترجمه فارسی)

گروه مولفان:
محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده) | محمد علی مجاهدی (مصحح)

ناشر:
سرور

درباره کتاب:
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (با ترجمه فارسی) عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن بابویه که توسط انتشارات سرور در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ثواب و عقاب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی ابن بابویه، کتاب‌های عیون اخبار الرضا علیه السلام(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، امالی شیخ صدوق(آدینه سبز)، التوحید(دلیل ما)، فضائل شیعه(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
ثواب و عقاب