استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم [مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی/19]

گروه مولفان:
جورج لاکوف (نویسنده) | مارک جانسون (نویسنده) | هاجر آقاابراهیمی (مترجم)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم [مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی/19] عنوان کتابی است از جورج لاکوف با ترجمه‌ی هاجر آقاابراهیمی که در 356 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از . Metaphors we live by، 1980. موضوع اصلی این کتاب حقیقت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جورج لاکوف، کتاب‌های دموکرات ها!(نشر ثالث)، فلسفه جسمانی(آگاه)، قلمرو تازه علوم شناختی(آگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,500 تومــان