شهید بعدازظهر (خاطراتی از شهید مصطفی کاظم زاده)[یاران ناب/ 16]

مولف:
حمید داودآبادی (نویسنده)

ناشر:
یا زهرا (س)

درباره کتاب:
شهید بعدازظهر (خاطراتی از شهید مصطفی کاظم زاده) [یاران ناب/16] عنوان کتابی است از حمید داودآبادی که توسط انتشارات یا زهرا (س) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهیدان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید داودآبادی، کتاب‌های پهلوان سعید(نارگل)، دیدم که جانم می رود(شهید کاظمی)، مثل آب خوردن(نارگل)، چادر وحدت(یا زهرا (س))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.