گزارش نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ایران

گروه مولفان:
افشین داورپناه (گردآورنده) | علی علی محمدی (گردآورنده)

ناشر:
خانه کتاب ایران

درباره کتاب:
گزارش نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ایران عنوان کتابی است از افشین داورپناه که توسط انتشارات خانه کتاب ایران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جشنواره ها است. از افشین داورپناه، کتاب در من این گونه پرواز کن!(نشر ثالث) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان