پاری د آزا (پژوهشی در سنت باغ سازی و منظره پردازی ایرانی)

گروه مولفان:
مصطفی مصطفی زاده (نویسنده) | مجتبی انصاری (نویسنده)

ناشر:
گستره

درباره کتاب:
پاری د آزا (پژوهشی در سنت باغ سازی و منظره پردازی ایرانی) عنوان کتابی است از مجتبی انصاری که توسط انتشارات گستره در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب باغسازی منظر است. از مجتبی انصاری، کتاب آراتا ایسوزاکی(کلهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.