500 پرسش در 500 نکته اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران

مولف:
حبیب الله آذربخش (نویسنده)

ناشر:
گپ

درباره کتاب:
500 پرسش در 500 نکته اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران عنوان کتابی است از حبیب الله آذربخش که توسط انتشارات گپ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب همه گیرشناسی است. از حبیب الله آذربخش، کتاب 1000 نکته در 1000 پرسش اپیدمیولوژی(گپ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.