آشنایی با زیج حیاتی و وظایف پرسنل بهداشتی

گروه مولفان:
عباس گنجعلی (گردآورنده) | جعفر نوری (گردآورنده) | فروغ حیدری (گردآورنده)

ناشر:
صبح انتظار

درباره کتاب:
آشنایی با زیج حیاتی و وظایف پرسنل بهداشتی عنوان کتابی است از جعفر نوری که توسط انتشارات صبح انتظار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهداشت همگانی است. از جعفر نوری، کتاب انگلیسی تخصصی محیط زیست(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.