مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابریهای اجتماعی

مولف:
علی کمالی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابریهای اجتماعی عنوان کتابی است از علی کمالی که در 344 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برابری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی کمالی، کتاب‌های مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابریهای اجتماعی(سمت)، فرهنگ هوانوردی(دانشگاهی فرهمند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان