تاریخ فلسفه سیاسی غرب (از آغاز تا پایان سده های میانه)

مولف:
عبدالرحمن عالم (نویسنده)

ناشر:
اداره نشر وزارت امور خارجه

درباره کتاب:
تاریخ فلسفه سیاسی غرب (از آغاز تا پایان سده های میانه) عنوان کتابی است از عبدالرحمن عالم که در 345 صفحه و توسط انتشارات اداره نشر وزارت امور خارجه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه قدیم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرحمن عالم، کتاب‌های ایده ها و ایدئولوژی های سیاسی(نشر نی)، سیاست(نشر نی)، بنیادهای علم سیاست(نشر نی)، مقدمه نظریه سیاسی(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.