جنس دوم -جلد 2

گروه مولفان:
سیمون دو بووار (نویسنده) | قاسم صنعوی (مترجم)

ناشر:
توس

درباره کتاب:
جنس دوم -جلد2 عنوان کتابی است از سیمون دو بووار با ترجمه‌ی قاسم صنعوی که در 728 صفحه و توسط انتشارات توس در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از La deuxiems sexe.. موضوع اصلی این کتاب زنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیمون دو بووار، کتاب‌های همه می میرند(فرهنگ نشر نو)، مرگ آرام(موسسه انتشارات نگاه)، سالخوردگی(توس)، جنس دوم(توس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
زنان