فرهنگ فارسی عامیانه -جلد 2

مولف:
ابوالحسن نجفی (مترجم)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
فرهنگ فارسی عامیانه -جلد2 عنوان کتابی است با ترجمه ابوالحسن نجفی که در 789 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.