سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران

مولف:
احمد صافی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران عنوان کتابی است از احمد صافی که در 362 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان های دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد صافی، کتاب‌های سازمان و اداره امور مدارس(رشد)، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی(رشد)، آموزش و پرورش ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه(سمت)، راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی(رشد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.