آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2 (همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
جمشید صالحی صدقیانی (نویسنده) | ایرج ابراهیمی (نویسنده)

ناشر:
هستان

درباره کتاب:
آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2 (همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از جمشید صالحی صدقیانی که در 632 صفحه و توسط انتشارات هستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید صالحی صدقیانی، کتاب‌های آمار و کاربرد آن در مدیریت (1و2) همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد(هستان)، تحقیق در عملیات (1)(هستان)، تشریح کامل مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت(دانش پرور)، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(هستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.