نگرشی تحلیلی بر ادبیات امریکا

مولف:
مازیار اولیایی نیا (نویسنده)

ناشر:
میرسعیدی فراهانی

درباره کتاب:
نگرشی تحلیلی بر ادبیات امریکا عنوان کتابی است از مازیار اولیایی نیا که در 208 صفحه و توسط انتشارات میرسعیدی فراهانی در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات آمریکایی است. از مازیار اولیایی نیا، کتاب نگرشی تحلیلی بر ادبیات امریکا(میرسعیدی فراهانی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.