مدیریت موفق شعب بانک (کتاب راهنما برای مدیران شعب بانکها و مؤسسات مالی)

مولف:
داریوش رشیدی (نویسنده)

ناشر:
کوهسار

درباره کتاب:
مدیریت موفق شعب بانک (کتاب راهنما برای مدیران شعب بانکها و مؤسسات مالی) عنوان کتابی است از داریوش رشیدی که در 268 صفحه و توسط انتشارات کوهسار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بانک و بانکداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داریوش رشیدی، کتاب‌های بازاریابی خدمات بانکی(کوهسار)، بازاریابی خدمات بانکی(کوهسار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان