تاریخ18ساله آذربایجان

مولف:
سید احمد کسروی (نویسنده)

ناشر:
پر

درباره کتاب:
تاریخ18ساله آذربایجان عنوان کتابی است از سید احمد کسروی که در 736 صفحه و توسط انتشارات پر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آذربایجان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید احمد کسروی، کتاب‌های تاریخ هیجده ساله آذربایجان(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ مشروطه ایران(موسسه انتشارات نگاه)، تاریخ مشروطه ایران(مجید)، قیام شیخ محمدخیابانی(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.