تربیت بدنی در مدارس (ویژه نظام آموزشی جدید 6 ساله ابتدایی)

گروه مولفان:
منا میرسپاسی (نویسنده) | مریم رخ بخش (عکاس)

ناشر:
انتشارات حتمی

درباره کتاب:
تربیت بدنی در مدارس (ویژه نظام آموزشی جدید 6 ساله ابتدایی) عنوان کتابی است از منا میرسپاسی که در 148 صفحه و توسط انتشارات انتشارات حتمی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش مدارس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.