تدریس یار (ریاضی سوم دبستان)

گروه مولفان:
سید محسن میرمحمد میگونی (نویسنده) | فریبا سرآهنگ (نویسنده)

ناشر:
دانش آفرین

درباره کتاب:
تدریس یار (ریاضی سوم دبستان) عنوان کتابی است از سید محسن میرمحمد میگونی که توسط انتشارات دانش آفرین در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معلمان ریاضی است. از سید محسن میرمحمد میگونی، کتاب پنجم ابتدایی(گل واژه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.