مرجع کاربردی Primavera 6 نرم افزار برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه (سی دی همراه شامل: نرم افزار Primavera 6)

گروه مولفان:
محمد علی کرونی (نویسنده) | علیرضا انتظارخیر (نویسنده) | محمدعلی هادوی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاهی کیان

درباره کتاب:
مرجع کاربردی Primavera 6 نرم افزار برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه (سی دی همراه شامل: نرم افزار Primavera 6) عنوان کتابی است از محمد علی کرونی که در 462 صفحه و توسط انتشارات دانشگاهی کیان در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت طرح ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی کرونی، کتاب‌های عبور از البرز(دانشگاهی کیان)، آموزش گام به گام MS Project 2010(دانشگاهی کیان)، توسعه پاک(دانشگاهی کیان)، خورشید، انرژی پاک(کیان رایانه سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.