چک لیست ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مبتنی بر استاندارد ISO/ IEC 27001: 2013)

مولف:
محمدمهدی واعظی نژاد (نویسنده)

ناشر:
آتی نگر

درباره کتاب:
چک لیست ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مبتنی بر استاندارد ISO/ IEC 27001: 2013) عنوان کتابی است از محمدمهدی واعظی نژاد که در 264 صفحه و توسط انتشارات آتی نگر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شبکه های کامپیوتری است. از محمدمهدی واعظی نژاد، کتاب مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردهای ملی ایران(وینا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.