امنیت انرژی

مولف:
عباس ملکی (نویسنده)

ناشر:
دنیای اقتصاد

درباره کتاب:
امنیت انرژی عنوان کتابی است از عباس ملکی که در 344 صفحه و توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امنیت انرژی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس ملکی، کتاب‌های سیاست گذاری انرژی(نشر نی)، سلمان فارسی(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، آینده پژوهی و انرژی(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.