اربعین سالکان (چهل دستورالعمل اخلاقی- عرفانی از عارفان فقیه و فقیهان نامدار)

مولف:
عبدالرضا ایزدپناه (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
اربعین سالکان (چهل دستورالعمل اخلاقی- عرفانی از عارفان فقیه و فقیهان نامدار) عنوان کتابی است از عبدالرضا ایزدپناه که در 452 صفحه و توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق عرفانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.