واژه نامه ترجمه شناسی [مجموعه فرهنگ و زبان]

مولف:
مهرگان نظامی زاده (نویسنده)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
واژه نامه ترجمه شناسی [مجموعه فرهنگ و زبان] عنوان کتابی است از مهرگان نظامی زاده که در 74 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.