کنفوسیوس و طریقه چینی

گروه مولفان:
هرلی گلسنر کریل (نویسنده) | گیتی وزیری (مترجم)

ناشر:
حکمت سینا

درباره کتاب:
کنفوسیوس و طریقه چینی عنوان کتابی است از هرلی گلسنر کریل با ترجمه‌ی گیتی وزیری که در 400 صفحه و توسط انتشارات حکمت سینا در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Confucius and the Chinese way، [1960]. موضوع اصلی این کتاب فلسفه چینی است. از هرلی گلسنر کریل، کتاب تاریخ اندیشه در چین(ماهی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.