برزیل [آشنایی با کشورهای جهان]

گروه مولفان:
محمودرضا برازش (نویسنده) | رویا محمدنیا (نویسنده) | سودابه حسین زاده (نویسنده) | الهه رفعت (نویسنده) | مرتضی خبازیان زاده (ویراستار)

ناشر:
آفتاب هشتم

درباره کتاب:
برزیل [آشنایی با کشورهای جهان] عنوان کتابی است از رویا محمدنیا که در 424 صفحه و توسط انتشارات آفتاب هشتم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برزیل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رویا محمدنیا، کتاب‌های اتریش(آفتاب هشتم)، اتریش(آفتاب هشتم)، اکولوژی(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,000 تومــان
موضوعات کتاب
برزیل