هنر تدوین فیلم

گروه مولفان:
داریوش آشوری (نویسنده) | مریم صناعت (ویراستار)

ناشر:
مبلغان

درباره کتاب:
هنر تدوین فیلم عنوان کتابی است از داریوش آشوری که در 116 صفحه و توسط انتشارات مبلغان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سینما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داریوش آشوری، کتاب‌های پرسه ها و پرسش ها(آگه)، زبان باز(نشر مرکز)، بازاندیشی زبان فارسی(نشر مرکز)، دانشنامه سیاسی(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.