سقراط کسنوفون (به همراه متن «آپولوژی» و «ضیافت» اثر کسنوفون)

5از 2رای
گروه مولفان:
لئو اشتراوس (نویسنده) | یاشار جیرانی (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو

درباره کتاب:
سقراط کسنوفون (به همراه متن «آپولوژی» و «ضیافت» اثر کسنوفون) عنوان کتابی است از لئو اشتراوس با ترجمه‌ی یاشار جیرانی که در 523 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Xenophon's Socrates، 1972.. موضوع اصلی این کتاب Socrates است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لئو اشتراوس، کتاب‌های فلسفه سیاسی چیست؟(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، حقوق طبیعی و تاریخ(آگاه)، شهر و انسان(آگه)، روانشناسی استبداد(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.