علوم ششم دبستان (تیزهوشان)

گروه مولفان:
مرضیه سادات امام نیری (نویسنده) | زهرا قراچلو (نویسنده) | سیدمهدی امام نیری (نویسنده) | الهام اسلامی (تصویرگر)

ناشر:
مهر و ماه نو

درباره کتاب:
علوم ششم دبستان (تیزهوشان) عنوان کتابی است از مرضیه سادات امام نیری که در 316 صفحه و توسط انتشارات مهر و ماه نو در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Science است. از مرضیه سادات امام نیری، کتاب 100 نکته علوم ششم تیزهوشان(مهر و ماه نو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.