ایران، پل پیروزی؛ سرزمین قحطی

گروه مولفان:
محمد قلی مجد (نویسنده) | علی فتحعلی آشتیانی (مترجم)

ناشر:
موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

درباره کتاب:
ایران، پل پیروزی؛ سرزمین قحطی عنوان کتابی است از محمد قلی مجد با ترجمه‌ی علی فتحعلی آشتیانی که در 792 صفحه و توسط انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Iran under Allied occupation in World War II: the bridge to victory &​ a land of famine، c2016. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد قلی مجد، کتاب‌های انگلیس و اشغال ایران در جنگ جهانی اول(موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب)، از قاجار به پهلوی(موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.