مروری جامع بر قانون مالیات های مستقیم (همراه با پرسش های چهارگزینه ای)

مولف:
جمشید اسکندری (نویسنده)

ناشر:
کتاب فرشید

درباره کتاب:
مروری جامع بر قانون مالیات های مستقیم (همراه با پرسش های چهارگزینه ای) عنوان کتابی است از جمشید اسکندری که در 390 صفحه و توسط انتشارات کتاب فرشید در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مالیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید اسکندری، کتاب‌های راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 3(کیومرث)، راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 2(کیومرث)، حسابداری صنعتی 1(حفیظ)، حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2(کتاب فرشید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.