دفتر مشق خلاق

مولف:
سیده سکینه موسوی (نویسنده)

ناشر:
شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق

درباره کتاب:
دفتر مشق خلاق عنوان کتابی است از سیده سکینه موسوی که توسط انتشارات شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکلیف شب است. از سیده سکینه موسوی، کتاب دفتر مشق خلاق(شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.