مدیریت ورزشی (تربیت بدنی و علوم ورزشی)[کتاب آبی]

گروه مولفان:
رسول نوروزی سیدحسینی (نویسنده) | علی نوری زاده (نویسنده) | بهزاد ایزدی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات حتمی

درباره کتاب:
مدیریت ورزشی (تربیت بدنی و علوم ورزشی) [کتاب آبی] عنوان کتابی است از علی نوری زاده که در 218 صفحه و توسط انتشارات انتشارات حتمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی نوری زاده، کتاب‌های شیمی پیش دانشگاهی(ایران باستان)، شیمی (3)(ایران باستان)، شیمی پیش دانشگاهی(ایران باستان)، اصول بیوشیمی هورمون و مسیرهای سیگنالینگ(خانه زیست شناسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.