بین النهرین و ایران در دوران اشکانی و ساسانی (وازنش و باززایی در حدود 238 ق. م. - 642 میلادی)

گروه مولفان:
جان کرتیس (نویسنده) | زهرا باستی (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
بین النهرین و ایران در دوران اشکانی و ساسانی (وازنش و باززایی در حدود 238 ق. م. - 642 میلادی) عنوان کتابی است از جان کرتیس با ترجمه‌ی زهرا باستی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Mesopotamia and Iran in the Parthian and Sasanian periods: rejection and revival c. 238 BC-AD 642: proceedings of a seminar in memory of Vladimir G. Lukonin ; funded by a gift from Raymond and Beverly Sackler، 2000. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان کرتیس، کتاب‌های امپراتوری فراموش شده(کتاب آمه)، امپراتوری فراموش شده(فرزان روز)، ایران باستان به روایت موزه بریتانیا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، آثار باستانی پارسه(وزراء)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.