پیشگامان حکومتهای شیعی تاریخ حمدانیان و فاطمیان

مولف:
مریم معزی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
پیشگامان حکومتهای شیعی تاریخ حمدانیان و فاطمیان عنوان کتابی است از مریم معزی که توسط انتشارات سمت در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حمدانیان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان