تاریخ سیاسی خوارج شمال آفریقا

مولف:
رضا کردی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ سیاسی خوارج شمال آفریقا عنوان کتابی است از رضا کردی که توسط انتشارات سمت در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خوارج است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,800 تومــان