ترویج علم (روشها، شاخصها و نمونه های موردی)

مولف:
اکرم قدیمی (نویسنده)

ناشر:
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

درباره کتاب:
ترویج علم (روشها، شاخصها و نمونه های موردی) عنوان کتابی است از اکرم قدیمی که در 346 صفحه و توسط انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. از اکرم قدیمی، کتاب واژه نامه مطالعات زنان(دیبایه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.