جامعه شناسی پس از پست مدرنیسم [None]

گروه مولفان:
محمد رضا زمردی (مترجم) | دیوید اوئن (ویراستار)

ناشر:
ماهریس

درباره کتاب:
جامعه شناسی پس از پست مدرنیسم عنوان کتابی است با ترجمه محمد رضا زمردی که در 414 صفحه و توسط انتشارات ماهریس در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Sociology after postmodernism، 1997. موضوع اصلی این کتاب فراتجدد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان