رکاب زنان در پی شمس (از تبریز تا قونیه از قونیه تادمشق)

گروه مولفان:
حسن کرمی قراملکی (نویسنده) | نادر صادقیان (ویراستار)

ناشر:
ستوده

درباره کتاب:
رکاب زنان در پی شمس (از تبریز تا قونیه از قونیه تادمشق) عنوان کتابی است از حسن کرمی قراملکی که در 660 صفحه و توسط انتشارات ستوده در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Travelers' writings، Iranian است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.