صنعت شادی (چگونه دولت و شرکت های بزرگ تجاری، تندرستی را به ما عرضه کردند)

گروه مولفان:
ویلیام دیویس (نویسنده) | اعظم ورشوچی فرد (مترجم)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
صنعت شادی (چگونه دولت و شرکت های بزرگ تجاری، تندرستی را به ما عرضه کردند) عنوان کتابی است از ویلیام دیویس با ترجمه‌ی اعظم ورشوچی فرد که در 360 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 2015، The happiness industry: how the government and big business sold us well-being. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.