فلسفه هنر و زیبایی شناسی (نقد هنری)

مولف:
نظام الدین نوری کوتنائی (نویسنده)

ناشر:
زهره

درباره کتاب:
فلسفه هنر و زیبایی شناسی (نقد هنری) عنوان کتابی است از نظام الدین نوری کوتنائی که در 360 صفحه و توسط انتشارات زهره در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نظام الدین نوری کوتنائی، کتاب‌های مثنوی معنوی(کتاب آبان)، دیوان حافظ(زرین و سیمین)، دیوان حافظ(زرین و سیمین)، فرهنگ و هنرو ادبیات ایران و جهان(یادواره اسدی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.