سهروردی احیاگر حکمت اشراقی [مشاهیر/5]

مولف:
نجفقلی حبیبی (نویسنده)

ناشر:
وایا

درباره کتاب:
سهروردی احیاگر حکمت اشراقی [مشاهیر/5] عنوان کتابی است از نجفقلی حبیبی که در 252 صفحه و توسط انتشارات وایا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اشراق (فلسفه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نجفقلی حبیبی، کتاب‌های التلویحات اللوحیه و العرشیه(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، رسائل الشجره الالهیه فی علوم الحقائق الربانیه(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقائق الربانیة(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقائق الربانیة(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.